• کارگاه ها
کارگاه آموزشی نرم افزار MAXQDA
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.
کارگاه آموزشی نرم افزار spss
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید