• مدیریت
نام و نام خانوادگی: دکتر وحید ناصحی فر

مدرک تحصیلی: دکترای رشته مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی

ایمیل: nasehi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88880993

مدیر مرکز آموزشهای تخصصی آزاد

دریافت رزومه علمی و پژوهشی