اخبار

اخبار و رویدادها

دروه های مهارت افزایی

برگزاری دوره های مهارت افزایی عمومی و تخصصی

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی(نوبت تابستان 96)

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی(نوبت تابستان 96)

برگزاری دوره های هتلداری مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری دوره های هتلداری مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

تقویم آموزشی دوره های مهارت افزایی مدیریت آموزش های آزاد(تابستان 96)

تقویم آموزشی دوره های مهارت افزایی مدیریت آموزش های آزاد(تابستان 96)

تقویم آموزشی دوره های تابستانه طرح مهارت افزایی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

تقویم آموزشی دوره های تابستانه طرح مهارت افزایی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی ( 5 خرداد 96)

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی ( 5 خرداد 96)

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی