اخبار

اخبار و رویدادها

دوره آمادگی آزمون زبان (نوبت تابستان 97)

دوره آمادگی آزمون زبان (نوبت تابستان 97)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون زبان خرداد 97

اسامی پذیرفته شدگان آزمون زبان خرداد 97

اسامی پذیرفته شدگان آزمون زبان اردیبهشت 97

اسامی پذیرفته شدگان آزمون زبان اردیبهشت 97

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی( 97/03/04)

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی( 97/03/04)

آشنایی با رباتیک و کاربرد سامانه های استنتاج فازی در ناوبری ربات

آشنایی با رباتیک و کاربرد سامانه های استنتاج فازی در ناوبری ربات

کارگاه مقاله نویسی در رشته اقتصاد

کارگاه مقاله نویسی در رشته اقتصاد

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی