اخبار

اخبار و رویدادها

کارگاه آموزش نرم افزار MAXQDA

کارگاه آموزش نرم افزار MAXQDA

نتایج نهایی آزمون زبان 96/11/13

نتایج نهایی آزمون زبان 96/11/13

دوره آموزشی داده کاوی (Data Mining)

دوره آموزشی داده کاوی (Data Mining)

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS

دوره آمادگی آزمون زبان تافل

دوره آمادگی آزمون زبان تافل

دوره آموزشی روش تحقیق (پدیدار شناسی و گراندد تئوری)

دوره آموزشی روش تحقیق (پدیدار شناسی و گراندد تئوری)

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی