• خبر روز


تقویم آموزشی دوره های مهارت افزایی مدیریت آموزش های آزاد(تابستان 96)

شروع دوره های تابستانه مدیریت آموزش های آزاد(نوبت تابستان 96)

کارگاه و دوره های عمومی = یک کارگاه و یا یک دوره برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان

کارگاه ها و دوره های تخصصی با 40 درصد تخفیف

ارائه گواهینامه معتبر دانشگاه علامه طباطبائی برای هر کارگاه و یا دوره

تاریخ درج خبر: 1396/04/07  -  ساعت درج خبر: ١٥:٥٩  -  شماره خبر: ٣٧٩٠  -  تعداد بازدید: 1634


خروج