اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

دورۀ آموزشی ویراستاری

دورۀ آموزشی ویراستاری

کارگاه معرفی دوره های آماگی آزمون بین المللی آیلتس

کارگاه معرفی دوره های آماگی آزمون بین المللی آیلتس

برگزاری آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی روز جمعه مورخ 97/7/13 در محل مدیریت آموزشهای تخصصی آزاد برگزار می گردد.

اطلاعیه مرحله دوم تعیین سطح دوره آمادگی آزمون آیلتس

مرحلۀ دوم تعیین سطح دوره آمادگی آزمون آیلتس

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

دسترسی