اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه مرحله دوم تعیین سطح دوره آمادگی آزمون آیلتس

مرحلۀ دوم تعیین سطح دوره آمادگی آزمون آیلتس

اطلاعیه آزمون تعیین سطح آیلتس

اطلاعیه آزمون تعیین سطح آیلتس

شروع دوره آمادگی آزمون زبان دانشگاه (نوبت تابستان 97)

شروع دوره آمادگی آزمون زبان دانشگاه (نوبت تابستان 97)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس

دوره آمادگی آزمون زبان (نوبت تابستان 97)

دوره آمادگی آزمون زبان (نوبت تابستان 97)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون زبان خرداد 97

اسامی پذیرفته شدگان آزمون زبان خرداد 97

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی