اخبار

اخبار و رویدادها

کارگاه معرفی دوره های آماگی آزمون بین المللی آیلتس

کارگاه معرفی دوره های آماگی آزمون بین المللی آیلتس

برگزاری آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی روز جمعه مورخ 97/7/13 در محل مدیریت آموزشهای تخصصی آزاد برگزار می گردد.

اطلاعیه مرحله دوم تعیین سطح دوره آمادگی آزمون آیلتس

مرحلۀ دوم تعیین سطح دوره آمادگی آزمون آیلتس

اطلاعیه آزمون تعیین سطح آیلتس

اطلاعیه آزمون تعیین سطح آیلتس

شروع دوره آمادگی آزمون زبان دانشگاه (نوبت تابستان 97)

شروع دوره آمادگی آزمون زبان دانشگاه (نوبت تابستان 97)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی